Leverans av en Heva Kingroller!

Leverans av en Heva Kingroller!

Ännu en leverans av en Heva Kingroller, denna gång en 12,30 meter bred och hydraulisk viktfördelning. Vi tackar Jonas Helgesson för visat förtroende och önskar lycka till!

{% assign sorted_concessions = requests.Aterforsaljar | sort: "ordre" %} {% for concession in sorted_concessions %}
{{concession.namn}}
{{concession.adress_1}}
{{concession.postnummer}} {{concession.staden}}
{% if concession.fax_number != "" %} {% endif %}
{% endfor %}