För dig som har My John Deere

För dig som har My John Deere

Ändringar i My John Deere och Operations Center

Vad händer? Från och med den 2 mars behöver du som är ansvarig för ert My John Deere-konto logga in på https://myjohndeere.deere.com/mjd/my/login och godkänna de uppdaterade villkoren för att kunna fortsätta använda Operations Center och i förlängningen hålla era maskiner uppkopplade. John Deere har även skickat ut ett mejl med information till alla som har ett My John Deere-konto.

Varför? Anledningen till att John Deere gör den här förändringen är för att göra det tydligare vem som är ansvarig för kontot och den data ni äger. Inom en snar framtid kommer det innebära att exempelvis JDLink-avtal kommer kunna godkännas digitalt istället för med pappersunderskrift.

Vad behöver göras? I praktiken är det bara att följa stegen som kommer upp när ni loggar in på My John Deere, och se över så att all information är korrekt.

Vad händer om jag inte godkänner? Ingen åtkomst till Operations Center. Nya JDLinkavtal kan inte aktiveras. Efter 4 månader fungerar inte uppkopplad support från verkstan (Expert Alerts, RDA, Service Advisor Remote osv.). Efter 8 månader raderas konto, JDLinkavtal och all data permanent. Maskinerna kommer inte längre kunna skicka data.

Vem kontaktar jag om jag har frågor? Fredrik Strömner, fredrik.stromner@varmdal.com, 0706–808200.

{% assign sorted_concessions = requests.Aterforsaljar | sort: "ordre" %} {% for concession in sorted_concessions %}
{{concession.namn}}
{{concession.adress_1}}
{{concession.postnummer}} {{concession.staden}}
{% if concession.fax_number != "" %} {% endif %}
{% endfor %}