Välkommen till Värm-Dal & Traktorservice AB, både gamla och nya kunder.

Vårt företag är en sammanslagning av två ledande företag i Närke, Värmland, Dalsland och Bohuslän.

Sedan 1945 har vi bedrivit försäljning och service av John Deeres breda maskinprogram.

Det är Ni som kunder som är vår största tillgång, därför måste vi se till att ni känner trygghet i vår organisation.

Det gäller för både service och den tekniska kompetensen.

{% assign sorted_concessions = requests.Aterforsaljar | sort: "ordre" %} {% for concession in sorted_concessions %}
{{concession.namn}}
{{concession.adress_1}}
{{concession.postnummer}} {{concession.staden}}
{% if concession.fax_number != "" %} {% endif %}
{% endfor %}