Märken - Quicke

Quicke
Quicke

Quicke

Ålö är en av världens ledande leverantörer inom lantbruksmaskinbranschen. Sedan 1949 utvecklar och tillverkar vi högkvalitativa frontlastare under varumärkena Quicke® och Trima® samt tillhörande redskap under Original Implements™.

Med säljbolag och fabriker I flera länder och kunder i över 50 länder står vi för 25 procent av världsmarknaden inom segmentet traktorer med motorer starkare än 50 hk. Omkring 90 procent av vår totala produktion exporteras.

Varje år medverkar Ålö Sverige bland annat på Borgeby Fältdagar samt vid våra återförsäljares maskinvisningar runt om i landet. Vi medverkar även vid Sveriges största mässor.

-Ålö

http://www.quicke.nu/se/Sidor/Startsida.ept 

{% assign sorted_concessions = requests.Aterforsaljar | sort: "ordre" %} {% for concession in sorted_concessions %}
{{concession.namn}}
{{concession.adress_1}}
{{concession.postnummer}} {{concession.staden}}
{% if concession.fax_number != "" %} {% endif %}
{% endfor %}