close
Menu

Pressrelease: Green Deer blir huvudägare i Värmdal & Traktorservice

Green Deer blir huvudägare i Värmdal & Traktorservice. 

Green Deer Holding, största ägare till Bil och Traktorservice, Svenssons Motor och Agro Maskiner Gotland har förvärvat en aktiemajoritet i Värmdal & Traktorservice.  

Värmdal med ca 60 anställda bedriver verksamhet i Karlstad, Kumla, Årjäng och Mellerud med en omsättning på ca 320 MKR. 

Koncernen kommer efter sammanslagningen ha ca 200 anställda och en omsättning på drygt 1 000 MKR. Man kommer bedriva försäljning och service av främst John Deere från 12 anläggningar i mellersta Sverige. Förvärvet är ett steg i den konsolidering som präglar branschen och gör Green Deer koncernen till Sveriges största återförsäljare av John Deere. 

Harald Pousette, representerande Green Deers största ägare kommenterar: ”Vi är glada att efter flera års intresse ha kommit till en överenskommelse med Värmdal. Det är ytterligare ett viktigt steg i vår strävan att växa med John Deere och sammanslagningen kommer att göra oss ännu starkare. Vår ambition är att fortsätta erbjuda Värmdals kunder en högkvalitativ service samtidigt som vi förstärker våra möjligheter att utveckla oss och våra kunder in den nya teknik som blir allt viktigare för jordbrukssektorn”. 

Hans Gustavson, Värmdal kommenterar: ”Jag och Värmdals medarbetare välkomnar vår nya huvudägare. Att ingå i Green Deer koncernen kommer att ge oss bättre förutsättningar på alla plan. Vi är helt överens med vår nya ägare om att våra affärer och våra kunder till absolut största delen är lokala och att vår huvuduppgift är att lämna så bra service som möjligt på den lokala marknaden”. 

Sebastian Hoeck, John Deere kommenterar: ”Vi ser det som ett mycket positivt och strategiskt viktigt steg i förverkligandet av vår framtida strategi för återförsäljarnätet. Sammanslagningen av två av våra största svenska återförsäljare kommer att skapa förutsättningar för att på ett ännu bättre sätt möta ökade krav från allt mer specialiserade kunder”. 

Affären förutsätter ett godkännande från konkurrensverket.