close
Menu

Varför använda vertikalskärare?

Det enkla sättet att förbättra din gräsmatta
Efter vertikalskärningen ska gräsmattan skyddas under några dagar. Turfen har då de optimala förhållandena att regenerera efter stressen som vertikalskärningen har orsakat.

Det enkla sättet att förbättra din gräsmatta

Se hur din trädgård växer: Oavsett hur stor eller liten din trädgård är, kommer våra elektriska eller bensindrivna vertikalskärare att vitalisera din gräsmatta och förvandla den till en sund förebild. Din gräsmatta bör vara minst tre år gammal när första vertikalskärningen görs. Klipp alltid gräset så kort som möjligt innan du börjar; en genomsnittlig höjd av 4 cm är idealisk. Om möjligt ska du arbeta när marken är genomtorr; det förhindrar skador på maskinen och håller de nyskurna spåren öppna

VAD ÄR VERTIKALSKÄRNING?

Vid vertikalskärning klipps turfen något och mulch (gammalt gräsklipp) och mossa avlägsnas. Jorden kan sedan ta upp mera syre och gräsmattans tillväxt påskyndas. Den ursprungliga engelska beteckningen ‘verticutting’ är en kombination av orden ‘vertikal’ och ‘klippa’. Den optimala tiden för att vertikalskära gräsmattan är på våren, mellan mitten av april och början av maj. Gräsmattan klarar då bäst av att regenerera sig. De vassa och spiralmonterade knivarna på John Deere vertikalskärare klipper millimeterdjupt in i turfen. Marken är då fri från dött gräs och oönskad gräsfilt.

Vertikalskäraren med uppsamlingsbehållare samlar upp materialet medan den skär.

Vid vertikalskärningen kommer gräs med svaga rötter att dras ut. Nysådda gräsmattor är det därför inte lämpligt att vertikalskära; efter några få månaders tillväxt har rötterna tillräckligt fäste. Som tumregel kan man säga att gräsmattan bör vara minst tre år gammal när första vertikalskärningen görs.

Efter vertikalskärningen ska gräsmattan gödslas. Beroende på jorden kan ytan även sandas. Om turfen är för hårt uttunnad rekommenderas en eftersådd på de ställen där det behövs.

Gräsfilt – vad är det och hur bildas det?

Under årets lopp samlas plantrester och gräsklipp. Dessa gör jordytan kompaktare och tätare. Regnvatten, luft och näring klarar inte längre av att nå ner till gräsrötterna. Gräsmattan ser sjuk och ojämn ut när gräsplantorna inte längre förmår att bilda en obruten yta.

Farväl till mossan: Det krävs korrekt skötsel för att skapa och underhålla en sund gräsmatta. Dit hör även regelbunden vertikalskärning – processen för fysiskt undanröjande av gräsfilt och mossa så att näringen hittar vägen ner i marken

RÄTT VERTIKALSKÄRNING

Regelbunden vertikalskärning, klippning och gödning kommer att hålla din gräsmatta sund och attraktiv. När marktemperaturen når 8°C börjar gräset att växa. Detta ger de bästa förhållandena för den första insatsen med vertikalskäraren. Beroende på väderförhållandena kan vertikalskäraren användas i Europa från april till september. Hösten är också en optimal tid för vertikalskärning eftersom din gräsmatta på nytt får värdefull vård och mossa, som kan ha växt under sommaren, kommer att avlägsnas.

Följande steg ska iakttas:

  • Gräsmattan ska redan ha klippts en eller två gånger på våren.
  • Klipp gräsmattan före vertikalskärningen med lägsta möjliga knivhöjd – fyra centimeter klipphöjd är idealisk.
  • Jorden ska vara torr. Alla arbetsmoment är då lättare att utföra och maskinen skyddas.
Bästa tiden att avlägsna gräsfilten är sent på våren och på hösten. Våra vertikalskärare är det obesvärade sättet att blåsa liv i din gräsmatta, göra den tjockare och sundare.

BESTÄMMA RÄTT ARBETSDJUP:

Tänk på att ställa in arbetsdjupet korrekt. Detta beror på mängden gräsfilt och markpackningen. Gräsmattans ålder är avgörande. Placera enheten på gräsmattan – kniven ska precis beröra marken. Flytta vertikalskäraren en kort sträcka fram och tillbaka på gräsmattan med motorn igång.

Korrigera arbetsdjupet så att kniven precis skär i ytan.

Placera nu vertikalskärarens kniv i startpositionen så att arbetsdjupet ställs in. I denna startposition kan måttet på det önskade skärdjupet ställas in och justeras.

Skärdjupet för en välskött gräsmatta är cirka 3 mm och en vanskött gräsmatta cirka 5 mm.

Principen är att det är bättre att vertikalskära var tredje vecka med cirka 3 mm djup.

Nu kan du starta. På välskötta gräsmattor körs vertikalskäraren i en riktning. På hoptovade ställen kör du först i ena riktningen och sedan tvärs över gräsmattan igen. Se till att inte knivarna har ingrepp i marken när du ändrar riktning (handtaget nedåt). Arbeta snabbt. Stäng av maskinen om du stannar till på något ställe.

Räfsa omsorgsfullt bort gräsfilten som nu ligger på ytan. Gräsmattan kan nu gödslas eller sandas. Om det är torrt, får du inte glömma att vattna ytan tillräckligt.’

Efter vertikalskärningen ska gräsmattan skyddas under några dagar. Turfen har då de optimala förhållandena att regenerera efter stressen som vertikalskärningen har orsakat.

Viktigt:
Vid mycket torra förhållanden måste gräsmattan vattnas efter vertikalskärningen.

Att tänka på höstetid:
Räfsa först ihop nedfallna löv vid torrt väder. Dessa ger värdefull lövhumus som är idealisk för förbättring och gödsling av jorden.

SKILLNADEN: VERTIKALSKÄRNING OCH LUFTNING

Med ‘luftning’ menar man luftning av en gräsmatta. Detta sker med en maskin som sticker 5 till 9 cm djupa, fingerstora hål i gräsmattan som sedan fylls med sand. Verktyget med vilket hålen tas kan vara ihåligt eller massivt.

Genom denna process avbryts turfens packning och det sker en gasväxling varvid gräsväxten och de aerobiska bakteriernas liv i jorden främjas. Efter luftning och eftersådd ska gräsmattan sedan gödslas. På golfgreener sandas och utjämnas (bogserad) totala ytan efter luftningen.

Luftningen utförs i regel före gräsmattans’ säsongsbetonade tillväxtspurt, början av maj eller mitten av augusti. Detta kan variera med jord- och klimatförhållanden så att ytor behöver luftas ofta. När små pipor används är det inte nödvändigt att sanda (exempelvis för att ventilera ett vått ställe).

Vad är gräsfilt? På sommaren samlas ofta gräs- och plantklipp mellan grässtråna. Efter en tid är ytan hoptovad och jorden blockerad.
Varför vertikalskärare? undefined Nybro, Karlstad, Kumla, Årjäng, Mellerud, Uddevalla undefined VÄRMDAL & TRAKTORSERVICE AB